WELKOM BIJ

GARAGE DROS

Inhoud bewerken
Klik op de knop inhoud bewerken om de inhoud te bewerken/toe te voegen.

Financiële resultaten renault eerste halfjaar 2013

Financiële resultaten renault eerste halfjaar 2013

Door het succes van de nieuwe modellen en beheersing van de kosten houdt Renault stand in een nog steeds zeer onzeker economisch klimaat en realiseert het een operationele marge van 583 miljoen euro.
– De omzet van de groep bedraagt 20,441 miljard euro, een daling met 0,9 % ten opzichte van het eerste halfjaar van 2012.
– Operationele marge van de groep: 583 miljoen euro (2,9 % van de omzet), tegenover 5081 miljoen euro (2,5 % van de omzet) in het eerste halfjaar van 2012.
– Het bedrijfsresultaat van de groep is negatief en bedraagt -249 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2013 (tegenover een winst van 545 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2012), rekening houdend met “andere opbrengsten en exploitatiekosten” ter hoogte van -832 miljoen euro. De groep legt onder meer een reserve aan van 512 miljoen euro als dekking voor de activiteiten in Iran.
– Nettoresultaat: 97 miljoen euro, tegenover 774 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2012.
– De operational free cash flow van de divisie Auto is licht negatief en bedraagt -31 miljoen euro.
– Nettoliquiditeitspositie van de divisie Auto: 732 miljoen euro per eind juni 2013.
– Aantal registraties voor de Groep: 1,3 miljoen stuks (-1,9% in vergelijking tot het eerste halfjaar van 2012). De aanhoudend zwakke verkoop in Europa, en vooral in Frankrijk, kon niet door de internationale groei worden gecompenseerd2.

“In een moeilijk economisch klimaat en dankzij het succes van de nieuwe modellen, de beheersing van de kosten en de inzet van iedereen realiseerde de divisie Auto van de Renault Groep in het eerste halfjaar een positieve operationele marge. We zitten op koers om onze doelstellingen voor het jaar 2013 te behalen,” verklaarde Carlos Ghosn, CEO van Renault.

De omzet van de groep in het eerste halfjaar van 2013 bedraagt 20,441 miljard euro, een daling met 0,9 %. De zich doorzettende groei op het internationale niveau kon de zwakke prestaties van de Europese markt niet compenseren.
Het aandeel van de divisie Auto in de omzet bedraagt 19,383 miljard euro, een daling met 0,9 % ten opzichte van het eerste halfjaar van 2012, hoofdzakelijk als gevolg van negatieve wisselkoerseffecten en het gedaalde aantal registraties. Dat laatste werd echter getemperd door toenemende voorraden van de dealers.
Parallel daaraan ervaart de groep een positieve ontwikkeling van het productaanbod door de lancering van nieuwe modellen met daarnaast een positief prijseffect. Dat laatste is een gevolg van het strikte prijsbeleid van de groep om de merkwaarde van Renault te versterken en de zwakte van bepaalde deviezen te compenseren.

De operationele marge van de groep in het eerste halfjaar van 2013 bedraagt 583 miljoen euro, tegenover 508 miljoen euro1 in het eerste halfjaar van 2012, en maakt 2,9 % uit van de omzet (2,5 % in het eerste halfjaar van 2012).
De operationele marge van de divisie Auto is positief en bedraagt 211 miljoen euro (1,1 % van de omzet), een stijging met 95 miljoen euro ten opzichte van het eerste halfjaar van 2012. Ondanks een negatief volume- en wisselkoerseffect profiteert de groep van het gevoerde prijzenbeleid en de beheersing van de kosten.

De divisie Verkoopfinanciering draagt 372 miljoen euro bij aan de operationele marge van de groep, tegenover 392 miljoen euro1 in het eerste halfjaar van 2012. Die daling met 20 miljoen euro is met name het gevolg van een ongunstig wisselkoerseffect in Brazilië, een lichte stijging van de distributiekosten en een verbetering van de risicokosten tot 0,40 % van het gemiddelde werk in uitvoering (0,44 % in het eerste halfjaar van 2012).
De andere opbrengsten en exploitatiekosten zijn negatief en bedragen 832 miljoen euro, hoofdzakelijk als gevolg van een reserve van 512 miljoen euro ter dekking van de activiteiten van de groep in Iran na de verscherping van de sancties, 227 miljoen euro aan waardeverminderingen op bepaalde programma’s, en 173 miljoen euro aan herstructureringskosten verbonden aan het in Frankrijk ondertekende competitiviteitsakkoord. Het bedrijfsresultaat bedraagt daardoor -249 miljoen euro, tegenover 545 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2012.

Het aandeel van de geassocieerde ondernemingen, hoofdzakelijk Nissan, bedraagt 749 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2013.

Kijk voor meer informatie op http://www.renault.nl/

Delen: